Zwroty i reklamacje

Reklamacje

W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Formularz reklamacji
W celu zgłoszenia reklamacji, prosimy o kontakt mailowy z pracownikiem naszego biura obsługi: biuro@tampodruk.pl. W odpowiedzi prześlemy formularz reklamacji. Wypełnij go i dołącz go do przesyłki. Możesz również skorzystać z ogólnodostępnych w internecie wzorów formularzy. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady.

2.Odesłanie produktu
Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury zakupu.

3. Wysyłka
Reklamowany produkt należy wysłać na adres:


RAFIX Rafał Romankiewicz z siedzibą ul.Piotra Skargi 36, 44-100 Gliwice

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji Towaru. O wyniku rozpatrzenia reklamacji zostaną Państwo powiadomieni pisemnie lub drogą mailową. 

Zwrot towaru

Zgodnie z obowiązującymi przepisami klient dokonujący zakupu na odległość, poza salonem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu towaru bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży towarów wygasa po upływie 14 dni od dnia od otrzymania przesyłki z zamówionym przez Państwa towarem. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Klient.

Instrukcja zwrotu towaru:

Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, prosimy o kontakt mailowy z pracownikiem naszego biura obsługi: biuro@tampodruk.pl w terminie do 14 dni od otrzymania przesyłki. W odpowiedzi prześlemy formularz zwrotu. Możesz również skorzystać z ogólnodostępnych w internecie wzorów formularzy. Wypełnij go i wyślij na nasz adres wraz ze zwracanym produktem/produktami: 

RAFIX Rafał Romankiewicz z siedzibą ul.Piotra Skargi 36, 44-100 Gliwice

Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę.

Zwrot dokonanych płatności, z wyjątkiem kosztów dostarczenia towarów zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży oraz otrzymania zwracanych produktów.